Hoe staat het nu met De Nieuwe Tuinderij-Oost?

29 april '19

Op 21 februari zijn we gestart met de verkoop van de eerste fase in het oostelijke deel van De Nieuwe Tuinderij. Hoe staat het er nu na 2 maanden voor met de 81 woningen van De Nieuwe Tuinderij-Oost? Wij brengen je graag op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Voorverkooppercentage gehaald!

Begin april meldden we al dat het voorverkooppercentage bijna was gehaald. Deze mijlpaal (of kunnen we er beter heipaal van maken?) is inmiddels ruimschoots gehaald. Hiermee zijn we dus daadwerkelijk een stap dichter bij het halen van de opschortende voorwaarden. Het wachten is nog op de onherroepelijke omgevingsvergunning en het opleveren van de bouwrijpe grond. De omgevingsvergunning is naar verwachting eind mei onherroepelijk en er wordt hard gewerkt aan het bouwrijp maken van het terrein. Wat dit laatste punt betreft, kun je zelf ook nog een klein steentje bijdragen.

Help mee, houd afstand!

Op dit moment is Markus volop bezig het terrein bouwrijp te maken. Prommenz verzorgt voor de Beemster Compagnie de directievoering en het toezicht. Er is een zeer strakke planning afgegeven voor deze werkzaamheden. Het bevordert de voortgang niet als er onbevoegden op het terrein aanwezig zijn. Met grote regelmaat blijken er belangstellenden het terrein op te gaan. In het weekend wordt daar zelfs het bouwhek voor opengemaakt! Wij benadrukken dat het voor onbevoegden ten strengste verboden is het bouwterrein te betreden. In het belang van de veiligheid en de voortgang van de bouwrijpwerkzaamheden verzoeken wij iedereen die het terrein wil bezichtigen, dit alleen op de daarvoor bestemde kijkersdagen te doen. Hiervoor ontvangen de kopers van een woning in De Nieuwe Tuinderij-Oost fase 1 t.z.t. een uitnodiging van de aannemer.