Bestemmingsplan 'De Nieuwe Tuinderij-Oost' van de gemeente Beemster

1 november '18

De Raad van State heeft een belangrijk besluit genomen, waardoor woningbouw in De Nieuwe Tuinderij Oost in de Zuidoostbeemster kan starten. De, door verschillende stichtingen en omwonenden, ingediende beroepen over plangebied ‘De Nieuwe Tuinderij Oost’ zijn op 31 oktober 2018 ongegrond verklaard. Voor de gemeente Beemster, De Beemster Compagnie, BPD Ontwikkeling en de toekomstige bewoners is dit een positieve uitspraak.

Zorgvuldigheid
Met de uitspraak bevestigt de Raad van State de zorgvuldigheid waarmee de gemeenteraad heeft gehandeld, waarbij de regels van het bestemmingsplan en het behoud van de kernkwaliteiten van Droogmakerij de Beemster en de Stelling van Amsterdam voldoende waarborgen.

Wanneer start de verkoop van woningen en kavels?
Door de positieve uitspraak staat niets meer in de weg om in verkoop te gaan met de woningen in fase 1. Deze fase bestaat uit 81 woningen en de prognose is op dit moment dat we begin 2019 van start gaan met de verkoop. De Beemster Compagnie start in januari 2019 met de verkoop van de eerste vrije kavels voor particuliere bouw.

Heb je interesse in een woning in de Nieuwe Tuinderij Oost en wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan als belangstellende.