Logo Logo

De Nieuwe Tuinderij

De uitbreiding van het dorp Zuidoostbeemster is nauwkeurig ingepast in het unieke en beschermde landschap van De Beemster. Het uitgangspunt voor de verkaveling is de bestaande polderstructuur met waterlopen en bebouwingslinten.

Historie, groen en inspirerende architectuur

De Beemster is een historische plek. De vruchtbare grond zorgde voor welvaart en voorspoed. Op de plek van De Nieuwe Tuinderij groeiden vroeger groenten en fruit. Nu is er een nieuw tijdperk aangebroken: de bloei van een kersvers woongebied. De stedenbouwkundige heeft samen met de architecten gezorgd voor een inspirerende woonomgeving van een bijzondere kwaliteit. Architectuur in de stijl van de Amsterdamse School, mooi ingepast tussen watergangen en oude bomen. Huizen met grote tuinen in een kleinschalige, dorpse opzet.

De historische linten

De Purmerenderweg en het dwars daarop gelegen Noorderpad en Zuiderpad zijn sterk beeldbepalend voor Zuidoostbeemster. De nieuwe ontsluiting van De Nieuwe Tuinderij is opgevat als net zo'n lint, het Middenpad genoemd. Hierlangs komen uitsluitend vrije kavels met vrijstaande woningen om het kleinschalige en gevarieerde karakter van de oude linten te kunnen voortzetten.

De waterlopen

In noord-zuid-richting vloeien op regelmatige afstand brede waterlopen ter afwatering van de polder. De waterlopen worden in het stedenbouwkundig plan gebruikt om het groen tot aan de voordeur van de woningen te brengen. Deze bredere zones zijn uitsluitend toegankelijk voor voetgangers en worden natuurlijk ingericht.

De buurten

Tussen de waterlopen en achter de linten liggen de buurten. Net zoals de bestaande buurten uit de jaren 50 en 60 zijn deze buurten rustiger van karakter dan de linten. Korte rijtjes van 2 tot 5 woningen wisselen elkaar af. Vaak zijn ze gegroepeerd rond een groene plek, zodat ook hier het groen een belangrijke stempel drukt op de identiteit van de wijk.

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou?